آگهی استخدام نگهبان بازنشسته با سابقه کاری

استخدام نگهبان بازنشسته با سابقه کاری

1397-10-08

استخدام نگهبان بازنشسته با سابقه کاری بصورت شیفتی با حقوق وزارت کار

استخدام نگهبان بازنشسته با سابقه کاری بصورت شیفتی با حقوق وزارت کار

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی