آگهی استخدام خدمه جوان و پرانرژی برای امور منزل

استخدام خدمه جوان و پرانرژی برای امور منزل

1397-10-08

استخدام خدمه جوان و پرانرژی برای امور منزل دستمزد توافقی

استخدام خدمه جوان و پرانرژی برای امور منزل دستمزد توافقی

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی