آگهی استخدام آقا بعنوان سرایدار در کارخانه

استخدام آقا بعنوان سرایدار در کارخانه

1397-10-08

استخدام آقا بعنوان سرایدار در کارخانه دارای ماشین شخصی

استخدام آقا بعنوان سرایدار در کارخانه دارای ماشین شخصی

تهران طالقانی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی