آگهی استخدام چند نگهبان آقا با ظاهر و اندام مناسب

استخدام چند نگهبان آقا با ظاهر و اندام مناسب

1397-10-08

استخدام چند نگهبان آقا با ظاهر و اندام مناسب با بیمه و اسکان

استخدام چند نگهبان آقا با ظاهر و اندام مناسب با بیمه و اسکان

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی