آگهی استخدام خدمتکار خانم مرتب و تمیز برای رسیدگی به تمام امور منزل

استخدام خدمتکار خانم مرتب و تمیز برای رسیدگی به تمام امور منزل

1397-10-07

استخدام خدمتکار خانم مرتب و تمیز برای رسیدگی به تمام امور منزل ۲بار در هفته

استخدام خدمتکار خانم مرتب و تمیز برای رسیدگی به تمام امور منزل ۲بار در هفته

تهران گیشا

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی