آگهی استخدام سرایدارزوج برای مجتمع مسکونی

استخدام سرایدارزوج برای مجتمع مسکونی

1397-10-07

استخدام سرایدارزوج برای مجتمع مسکونی با سوییت سرایداری و بیمه

استخدام سرایدارزوج برای مجتمع مسکونی با سوییت سرایداری و بیمه

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی