آگهی استخدام منشی حسابدار در یک شرکت مجاز

استخدام منشی حسابدار در یک شرکت مجاز

1397-10-07

استخدام منشی حسابدار در یک شرکت مجاز جهت رسیدگی به امور مالی و حسابداری در محیطی کامل اداری ترجیحا دارای بیمه و کار در هفته 3 روز حوالی زند

استخدام منشی حسابدار در یک شرکت مجاز جهت رسیدگی به امور مالی و حسابداری در محیطی کامل اداری ترجیحا دارای بیمه و کار در هفته 3 روز حوالی زند

شیراز زند

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی