آگهی استخدام کارشناس فروش در ر زمینه تجهیزات مخابراتی و شبکه

استخدام کارشناس فروش در ر زمینه تجهیزات مخابراتی و شبکه

1397-10-06

استخدام کارشناس فروش در ر زمینه تجهیزات مخابراتی و شبکه جهت همکاری با ما لطفا سوابق کاری خود را به شماره یاد ارسال نمایید.

استخدام کارشناس فروش در ر زمینه تجهیزات مخابراتی و شبکه جهت همکاری با ما لطفا سوابق کاری خود را به شماره یاد ارسال نمایید.

تهران مطهری

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی