آگهی استخدام فروشنده در پاساژ امیر

استخدام فروشنده در پاساژ امیر

1397-10-06

استخدام فروشنده در پاساژ امیر جهت فروش پوشاک بچه باشرایط مناسب کاری برای اطلاع بیشتر از جزییات باشماره مذکور لطفا تماس بگیرید.

استخدام فروشنده در پاساژ امیر جهت فروش پوشاک بچه باشرایط مناسب کاری برای اطلاع بیشتر از جزییات باشماره مذکور لطفا تماس بگیرید.

تهران نظام آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی