آگهی استخدام کارمند فروش در زمینه آهن آلات در یک شرکت بازرگانی

استخدام کارمند فروش در زمینه آهن آلات در یک شرکت بازرگانی

1397-07-27

اگر عناوین و شرایط درج شده در آگهی استخدامی مورد پذیرش و شرایط شماست ، تماس فوری حاصل گردد . به تماس و جزئیات دقت نمایید . رزومه در پاسخ شما اخذ خواهد شد .

اگر عناوین و شرایط درج شده در آگهی استخدامی مورد پذیرش و شرایط شماست ، تماس فوری حاصل گردد . به تماس و جزئیات دقت نمایید . رزومه در پاسخ شما اخذ خواهد شد .

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی