آگهی استخدام موتورسوار جهت پیک موتوری

استخدام موتورسوار جهت پیک موتوری

1397-10-06

استخدام تعدادی موتورسوار جهت پیک موتوری با درآمد مکفی (داشتن گوشی اندروید الزامیست.)

استخدام تعدادی موتورسوار جهت پیک موتوری با درآمد مکفی (داشتن گوشی اندروید الزامیست.)

بوشهر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی