آگهی استخدام حسابدار در یک دفتر مالی

استخدام حسابدار در یک دفتر مالی

1397-10-06

استخدام حسابدار در یک دفتر مالی برای انجام امور حسابداری با سابقه کار بالا از 8 تا 20 محدوده شهرک دستغیب

استخدام حسابدار در یک دفتر مالی برای انجام امور حسابداری با سابقه کار بالا از 8 تا 20 محدوده شهرک دستغیب

شیراز بلوار رحمت

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی