آگهی استخدام پیک موتوری

استخدام پیک موتوری

1397-10-06

استخدام یک نفر پیک موتوری جهت کار در شرکت پستی با برخورد خوب ،ظاهر مناسب وحقوق اداره کار

استخدام یک نفر پیک موتوری جهت کار در شرکت پستی با برخورد خوب ،ظاهر مناسب وحقوق اداره کار

شیراز اطلسی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی