آگهی استخدام دستیار ناخن حرفه ای در آرایشگاه

استخدام دستیار ناخن حرفه ای در آرایشگاه

1397-10-06

استخدام دستیار ناخن حرفه ای در آرایشگاه.مسلط به سوهان کشی و مواد گذاری.با حقوق 700 تومان. تماس فقط از 10 تا 16

استخدام دستیار ناخن حرفه ای در آرایشگاه.مسلط به سوهان کشی و مواد گذاری.با حقوق 700 تومان. تماس فقط از 10 تا 16

تهران سازمان برنامه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی