آگهی استخدام کارمند

استخدام کارمند

1397-07-27

استخدام کارمند مترجمی زبان انگلیسی با حقوق مناسب

استخدام کارمند مترجمی زبان انگلیسی با حقوق مناسب

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی