آگهی استخدام بازاریاب خانم و آقا

استخدام بازاریاب خانم و آقا

1397-07-15

استخدام بازاریاب خانم و آقا برای فروش محصولات lord, nacet,vercan ,hident پاداش یک میلیونی هر هفته به سه نفر اول داده میشود. حقوق پایه بدون قید و شرط داده می شود.

استخدام بازاریاب خانم و آقا برای فروش محصولات lord, nacet,vercan ,hident پاداش یک میلیونی هر هفته به سه نفر اول داده میشود. حقوق پایه بدون قید و شرط داده می شود.

تهران تهرانپارس

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی