آگهی استخدام ناخن کار در سالن زیبایی وندا بیوتی

استخدام ناخن کار در سالن زیبایی وندا بیوتی

1397-10-06

استخدام ناخن کار در سالن زیبایی وندا بیوتی .به صورت اجاره میز در محیطی آرام

استخدام ناخن کار در سالن زیبایی وندا بیوتی .به صورت اجاره میز در محیطی آرام

تهران تهرانپارس

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی