آگهی استخدام منشی خانم جهت شرکت لوازم خانگی

استخدام منشی خانم جهت شرکت لوازم خانگی

1397-10-06

استخدام منشی خانم جهت شرکت لوازم خانگی با ساعت کار 8/45 الی 18 و حقوق 1/300 م

استخدام منشی خانم جهت شرکت لوازم خانگی با ساعت کار 8/45 الی 18 و حقوق 1/300 م

تهران بهارستان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی