آگهی استخدام کارمند اداری خانم

استخدام کارمند اداری خانم

1397-10-06

استخدام کارمند اداری خانم با حقوق توافقی جهت انجام امور دفتری

استخدام کارمند اداری خانم با حقوق توافقی جهت انجام امور دفتری

تهران امانیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی