آگهی استخدام بازاریاب آرایشی بهداشتی

استخدام بازاریاب آرایشی بهداشتی

1397-07-15

استخدام بازاریاب آرایشی بهداشتی و ادکلن در تهران و کرج شامل بازاریاب ادکلن در تهران شش نفر، در کرج سه نفر و سرپرست فروش یک نفر همراه با پورسانت

استخدام بازاریاب آرایشی بهداشتی و ادکلن در تهران و کرج شامل بازاریاب ادکلن در تهران شش نفر، در کرج سه نفر و سرپرست فروش یک نفر همراه با پورسانت

تهران باقرخان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی