آگهی استخدام منشی خانم در شرکتی معتبر

استخدام منشی خانم در شرکتی معتبر

1397-10-06

استخدام منشی خانم در شرکتی معتبر با ظاهر آراسته و حقوق مکفی

استخدام منشی خانم در شرکتی معتبر با ظاهر آراسته و حقوق مکفی

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی