آگهی استخدام منشی خانم

استخدام منشی خانم

1397-10-06

استخدام منشی خانم با حقوق ثابت و پورسانت و بیمه جهت انجام امور اداری

استخدام منشی خانم با حقوق ثابت و پورسانت و بیمه جهت انجام امور اداری

تهران پاسداران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی