آگهی استخدام منشی خانم در شرکت رنتینال

استخدام منشی خانم در شرکت رنتینال

1397-10-06

استخدام منشی خانم در شرکت رنتینال با ساعت کار 9/30 الی 18 و حقوق وزارت کار

استخدام منشی خانم در شرکت رنتینال با ساعت کار 9/30 الی 18 و حقوق وزارت کار

تهران سعادت آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی