آگهی استخدام سوخاری زن در فست فود

استخدام سوخاری زن در فست فود

1397-10-06

استخدام سوخاری زن ماهر با شرایط ویژه جهت همکاری در فست فود

استخدام سوخاری زن ماهر با شرایط ویژه جهت همکاری در فست فود

یزد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی