آگهی استخدام موشن گرافیست در موسسه معتبر

استخدام موشن گرافیست در موسسه معتبر

1397-10-06

استخدام موشن گرافیست و انیمیشن کار در موسسه معتبر. جهت ساخت ویدیو تبلیغاتی. دارای نمونه.ارسال رزومه به تلگرام

استخدام موشن گرافیست و انیمیشن کار در موسسه معتبر. جهت ساخت ویدیو تبلیغاتی. دارای نمونه.ارسال رزومه به تلگرام

کرج طالقانی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی