آگهی استخدام حسابدار در دفتر مالیاتی

استخدام حسابدار در دفتر مالیاتی

1397-10-06

استخدام حسابدار در دفتر مالیاتی برای انجام امور مالی و مالیاتی همچنین حسابداری و دارایی فقط خانم در محیطی کاملا زنانه و اداری از 8 تا 16 با ایاب ذهاب

استخدام حسابدار در دفتر مالیاتی برای انجام امور مالی و مالیاتی همچنین حسابداری و دارایی فقط خانم در محیطی کاملا زنانه و اداری از 8 تا 16 با ایاب ذهاب

شیراز نصر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی