آگهی استخدام منشی در مجموعه غذایی

استخدام منشی در مجموعه غذایی

1397-10-06

استخدام منشی در مجموعه غذایی جهت امو منشی و جواب دادن تلفن همچنین کار با کامپیوتر در محدود صدرا فاز یک

استخدام منشی در مجموعه غذایی جهت امو منشی و جواب دادن تلفن همچنین کار با کامپیوتر در محدود صدرا فاز یک

شیراز صدرا

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی