آگهی استخدام حسابدار در کارگاه تولیدی

استخدام حسابدار در کارگاه تولیدی

1397-10-06

استخدام حسابدار در کارگاه تولیدی برای رسیدگی به امور حسابداری همچنین تسلط کامل به نرم افزار حسابداری هلو یا سورن به صورت یک شیفت ترجیحا خانم در محدوده کیان آباد

استخدام حسابدار در کارگاه تولیدی برای رسیدگی به امور حسابداری همچنین تسلط کامل به نرم افزار حسابداری هلو یا سورن به صورت یک شیفت ترجیحا خانم در محدوده کیان آباد

شیراز میانرود

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی