آگهی استخدام گرافیست خانم در چاپخانه

استخدام گرافیست خانم در چاپخانه

1397-10-06

استخدام گرافیست خانم در چاپخانه تکتا.مسلط به فتوشاپ.

استخدام گرافیست خانم در چاپخانه تکتا.مسلط به فتوشاپ.

بهبهان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی