آگهی استخدام فروشنده در فروشگاه حوض نقاشی

استخدام فروشنده در فروشگاه حوض نقاشی

1397-10-05

استخدام فروشنده مجرب و با فن بیان قوی در فروشگاه حوض نقاشی جهت دریافت توضیحات بیشتر با شماره یادشده تماس برقرار نمایید.

استخدام فروشنده مجرب و با فن بیان قوی در فروشگاه حوض نقاشی جهت دریافت توضیحات بیشتر با شماره یادشده تماس برقرار نمایید.

تهران تهرانسر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی