آگهی استخدام اصلاح کار در آرایشگاه شیک

استخدام اصلاح کار در آرایشگاه شیک

1397-10-05

استخدام اصلاح و ابرو کار در آرایشگاه شیک. افراد با مشتری تماس بگیرند. به صورت درصدی یا اجاره

استخدام اصلاح و ابرو کار در آرایشگاه شیک. افراد با مشتری تماس بگیرند. به صورت درصدی یا اجاره

تهران پونک

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی