آگهی استخدام میکاپ کار در آرایشگاه شیک

استخدام میکاپ کار در آرایشگاه شیک

1397-10-05

استخدام میکاپ کار با آلبوم در آرایشگاه شیک. به صورت درصدی یا اجاره.فقط با مشتری

استخدام میکاپ کار با آلبوم در آرایشگاه شیک. به صورت درصدی یا اجاره.فقط با مشتری

تهران پونک

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی