آگهی استخدام اکستنشن کار در سالن آرایشی ماهی

استخدام اکستنشن کار در سالن آرایشی ماهی

1397-10-05

استخدام اکستنشن کار مو در سالن آرایشی ماهی. افراد با سابقه و با مشتری تماس بگیرند

استخدام اکستنشن کار مو در سالن آرایشی ماهی. افراد با سابقه و با مشتری تماس بگیرند

تهران فلاح

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی