آگهی استخدام اکستنشن کار در آرایشگاه

استخدام اکستنشن کار در آرایشگاه

1397-10-05

استخدام اکستنشن مو و مژه کار در آرایشگاه. افراد با مشتری تماس بگیرند. به صورت اجاره یا درصدی

استخدام اکستنشن مو و مژه کار در آرایشگاه. افراد با مشتری تماس بگیرند. به صورت اجاره یا درصدی

تهران یوسف آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی