آگهی استخدام تتو کار ماهر در سالن آرایشی دیبا

استخدام تتو کار ماهر در سالن آرایشی دیبا

1397-10-05

استخدام تتو کار ماهر در سالن آرایشی دیبا. افراد با مشتری تماس بگیرند

استخدام تتو کار ماهر در سالن آرایشی دیبا. افراد با مشتری تماس بگیرند

تهران پونک

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی