آگهی استخدام رنگ و مش کار در سالن زیبایی

استخدام رنگ و مش کار در سالن زیبایی

1397-10-05

استخدام رنگ و مش کار حرفه ای در سالن زیبایی. به صورت اجاره یا درصدی

استخدام رنگ و مش کار حرفه ای در سالن زیبایی. به صورت اجاره یا درصدی

تهران چیتگر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی