آگهی استخدام دو نفر منشی خانم در کارا یدک

استخدام دو نفر منشی خانم در کارا یدک

1397-10-05

استخدام دو نفر منشی خانم در کارا یدک با ساعت کار 9/30 الی 17/30 در محدوده بهارستان

استخدام دو نفر منشی خانم در کارا یدک با ساعت کار 9/30 الی 17/30 در محدوده بهارستان

تهران بهارستان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی