آگهی استخدام منشی خانم در شرکت مهندسی

استخدام منشی خانم در شرکت مهندسی

1397-10-05

استخدام منشی خانم در شرکت مهندسی جهت انجام امور دفتری و بایگانی و پاسخگویی به تلفن با حقوق مناسب

استخدام منشی خانم در شرکت مهندسی جهت انجام امور دفتری و بایگانی و پاسخگویی به تلفن با حقوق مناسب

تهران سهروردی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی