آگهی استخدام منشی خانم در آموزشگاه

استخدام منشی خانم در آموزشگاه

1397-10-05

استخدام منشی خانم در آموزشگاه پاره وقت و فعال و ظاهری آراسته با حقوق مناسب

استخدام منشی خانم در آموزشگاه پاره وقت و فعال و ظاهری آراسته با حقوق مناسب

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی