آگهی استخدام خدمه خانم برای امور منزل و دفتر با تایم نیمه وقت

استخدام خدمه خانم برای امور منزل و دفتر با تایم نیمه وقت

1397-10-05

استخدام خدمه خانم برای امور منزل و دفتر با تایم نیمه وقت

استخدام خدمه خانم برای امور منزل و دفتر با تایم نیمه وقت

تهران اقدسیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی