آگهی استخدام آبدارچی مجرب برای امور نظافت در یک شرکت معتبر

استخدام آبدارچی مجرب برای امور نظافت در یک شرکت معتبر

1397-10-05

استخدام آبدارچی مجرب برای امور نظافت در یک شرکت معتبر

استخدام آبدارچی مجرب برای امور نظافت در یک شرکت معتبر

تهران شکوفه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی