آگهی استخدام تعدادی منشی خانم جهت کار در موسسه خیریه

استخدام تعدادی منشی خانم جهت کار در موسسه خیریه

1397-10-05

استخدام تعدادی منشی خانم جهت کار در موسسه خیریه با ساعت کار 9 الی 16 در محدوده نواب

استخدام تعدادی منشی خانم جهت کار در موسسه خیریه با ساعت کار 9 الی 16 در محدوده نواب

تهران نواب

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی