آگهی استخدام نظافتچی خانم برای نظافت سالن آرایشگاه

استخدام نظافتچی خانم برای نظافت سالن آرایشگاه

1397-10-05

استخدام نظافتچی خانم برای نظافت سالن آرایشگاه

استخدام نظافتچی خانم برای نظافت سالن آرایشگاه

تهران شیان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی