آگهی استخدام منشی خانم در شرکت بازرگانی

استخدام منشی خانم در شرکت بازرگانی

1397-10-05

استخدام منشی خانم در شرکت بازرگانی جهت انجام امور دفتری با حقوق مناسب

استخدام منشی خانم در شرکت بازرگانی جهت انجام امور دفتری با حقوق مناسب

تهران سعادت آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی