آگهی استخدام مکانیک خودرو

استخدام مکانیک خودرو

1397-07-26

به تعدادی مکانیک ماهر و حرفه ای نیازمندیم.

به تعدادی مکانیک ماهر و حرفه ای نیازمندیم.

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی