آگهی استخدام کارمند اداری خانم در دفتر فروش خودرو

استخدام کارمند اداری خانم در دفتر فروش خودرو

1397-10-05

استخدام کارمند اداری خانم در دفتر فروش خودرو با حقوق وزارت کار و پورسانت

استخدام کارمند اداری خانم در دفتر فروش خودرو با حقوق وزارت کار و پورسانت

تهران تهرانپارس

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی