آگهی استخدام منشی خانم

استخدام منشی خانم

1397-10-04

استخدام منشی خانم با حقوق 4 م و مزایای عالی در محدوده قیطریه جهت امور دفتری

استخدام منشی خانم با حقوق 4 م و مزایای عالی در محدوده قیطریه جهت امور دفتری

تهران قیطریه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی