آگهی استخدام پشتیبان شبکه های اجتماعی در مجموعه آبی قرمز

استخدام پشتیبان شبکه های اجتماعی در مجموعه آبی قرمز

1397-10-04

استخدام پشتیبان شبکه های اجتماعی در مجموعه آبی قرمز.مسلط به امور فروش و فتوشاپ.با درصد

استخدام پشتیبان شبکه های اجتماعی در مجموعه آبی قرمز.مسلط به امور فروش و فتوشاپ.با درصد

رشت

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی