آگهی استخدام کارمند دفتری

استخدام کارمند دفتری

1397-07-26

استخدام کارمند امور دفتری با حداقل لیسانس رشته IT یا کامپیوتر

استخدام کارمند امور دفتری با حداقل لیسانس رشته IT یا کامپیوتر

تهران انقلاب

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی