آگهی استخدام پیتزا زن ماهر در رستوران ایتالیایی

استخدام پیتزا زن ماهر در رستوران ایتالیایی

1397-10-04

استخدام پیتزا زن ماهر جهت همکاری در رستوران ایتالیایی محدوده تجریش

استخدام پیتزا زن ماهر جهت همکاری در رستوران ایتالیایی محدوده تجریش

تهران تجریش

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی